вторник, 27 января 2015 г.

Լաբորատորիան ներառվեց Շախմատի կրթական հետազոտությունների կազմում

ՀՊՄՀ Գիտական խորհրդի այս տարվա անդրանիկ նիստում որոշվեց ՀՄՊՀ Հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիան ներառել նորաստեղծ Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնի կազմում:

Տեղի է ունեցել նաև լաբորատորիայի կազմի փոփոխություն:


Աղբյուրը` http://armspu.am/news/n/3386/ln/am

среда, 10 декабря 2014 г.

Լաբորատորիայի աշխատանքների տարեկան հաշվետվության ներկայացումը. սլայդ-շոու պրեզենտացիաներ

Այսօր, ինչպես և հայտարարվել էր, ժամը 10:00-ին  ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի № 114 լսարանում տեղի ունեցավ ՀՊՄՀ Հոգեբանության լաբորատորիայի 2014թ-ին իրականացված աշխատանքների հաշվետվության ներկայացումը: Հաշվետվությունների ներկայացմանը ներկա էին ՀՊՄՀ Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, տկն. Ս.Ռ.Գևորգյանը, ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, պրն. Վ.Ս.Կարապետյանը և այլոք:

понедельник, 8 декабря 2014 г.

Լաբորատորիայի աշխատանքների տարեկան հաշվետվության ներկայացումը. հայտարարություն

Ս.թ. դեկտեմբերի 10-ին ժամը 10:00-ին  ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի № 114 լսարանում տեղի կունենա ՀՊՄՀ Հոգեբանության լաբորատորիայի 2014թ-ին իրականացված աշխատանքների հաշվետվության ներկայացումը: Մուտքն ազատ է:

вторник, 25 ноября 2014 г.

Формирование ориентировочной основы практики образовательными целями

Проблематике организации профессиональной практики студентов уделяется серьёзное место во всех ведущих вузах мира. В Армянском Государственном Педагогическом Университете им. Х.Абовяна она включена в стратегическую программу развития вуза. Общеизвестно, что в структуре любой деятельности выделяют: 1) мотивы — побуждающие субъекта к деятельности; 2) цели — как прогнозируемые результаты этой деятельности; и 3) операции, с помощью коих деятельность выполняется.

Практическая деятельность состоит из тех же частей (цели и операции), которые фактически составляют  ориентировочную основу практики. По Гальперину, это система представлений о цели, плане и средствах осуществления предстоящего или выполняемого действия. Этот термин был введён его концепцией поэтапного формирования умственных действий.

четверг, 6 ноября 2014 г.

"Դպրոցում ապագա հոգեբանների մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպման արդի մարտահրավերները"

Այսօր, ՀՊՄՀ Զարգացման եվ կիրառական հոգեբանության և Հոգեբանության տեսության եվ պատմության ամբիոնների կողմից կազմակերպված` «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովին իր` «Դպրոցում ապագա հոգեբանների մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպման արդի մարտահրավերները» ելույթով հադես եկավ ՀՊՄՀ Հոգեբանության լաբորատորիայի վարիչ` Վահան Սարգսյանը, հ.գ.թ., դոցենտ: